cua sat
LAT-CT
180.000 VND /Call 0975226600 để có giá tốt nhất
cua sat
LAT-ND
180.000/m2 / Gọi 0975226600 để có giá tốt nhất
cua sat
LAT-CS
180.000/m2 - Gọi 0975226600 để có giá tốt nhất
cua sat
LAT-BC
180.000VND/m2 - Gọi 0975226600 để có giá tốt nhất