Lỗi phun sơn ra yếu và ra không đều

Lỗi phun sơn ra yếu và ra không đều:

1.     Tháo số 1 ra bằng cách vặn ngược kim đồng hồ

2.     Tháo số 2 ra bằng cách kéo dọc ra

3.     Vệ sinh bằng cách lấy súng phun hơi thổi sạch vào trong súng sơn.

4.     Lắp lại như ban đầu và thử phun sơn