Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội vừa chính thức có ý kiến về vị trí một số dự án đầu tư xây dựng điểm đỗ xe công cộng tại địa bàn các quận Hai Bà Trưng, Ba Đình và Đống Đa theo đề xuất của Cty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội.

 

Đó là các vị trí góc đường Nguyễn Đình Chiểu và Trần Nhân Tông; phố Ngọc Hà - khu vực tiếp giáp công viên Bách Thảo và vị trí trong công viên vườn hoa Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Đề xuất 3 vị trí

Về vị trí góc đường Nguyễn Đình Chiểu và Trần Nhân Tông, được đề xuất nghiên cứu khoảng 3.000m2, lắp giàn thép đỗ xe  khoảng 1.000m2, sức chứa khoảng 400 xe (17 block đỗ xe cao 4 tầng). Địa điểm này đã được phê duyệt là điểm đỗ xe công cộng.

Về địa điểm tại phố Ngọc Hà được đề xuất nghiên cứu khoảng 1.560m2, diện tích lắp dựng giàn thép đỗ xe khoảng 350m2, sức chứa 150 xe (6 block đỗ xe cao 4 tầng). Theo quy hoạch chi tiết quận Ba Đình, vị trí này được xác định chức năng là bãi đỗ xe công cộng. Vị trí trong công viên vườn hoa Văn Miếu – Quốc Tử Giám, được đề xuất nghiên cứu khoảng 2.000m2, sức chứa khoảng 80 xe.

Theo quy hoạch chi tiết quận Đống Đa, tỉ lệ 1/2.000 được phê duyệt, vị trí này không xác định dành cho chức năng bãi đỗ xe. Theo quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe và bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn TP đến năm 2020 được phê duyệt, dự kiến xây điểm đỗ xe Quốc Tử Giám (vườn cây xanh cạnh Quốc Tử Giám) với diện tích lô đất khoảng 2.000m2 (quy mô dự kiến 2 tầng với sức chứa khoảng 160 xe) để thay thế các điểm đỗ xe trên hè đường phố.

Không xây dựng giàn thép đỗ xe tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Sau khi xem xét các đề xuất, Sở QHKT đã đưa ra ý kiến với từng vị trí.

Về địa điểm tại khu vực góc đường Nguyễn Đình Chiểu và Trần Nhân Tông, xét về quy hoạch, việc đề xuất lập dự án về cơ bản là hợp lý. Sở QHKT đề nghị Cty khai thác điểm đỗ xe báo cáo UBND TP xem xét chấp thuận thực hiện dự án. Về mặt bằng bố trí bãi đỗ xe, có thể mở rộng trên cơ sở vị trí bãi đỗ xe ĐX2 theo quy hoạch, hạn chế bố trí trải dài theo mặt phố Nguyễn Đình Chiểu làm ảnh hưởng đến cảnh quan công viên.

Về địa điểm phố Ngọc Hà, Sở QHKT đề nghị Cty khai thác điểm đỗ HN trước mắt tiếp tục khai thác sử dụng bãi đỗ xe hiện trạng. Việc nghiên cứu xây bãi đỗ xe bằng giàn thép lắp ghép nhiều tầng tại đây phải được báo cáo UBND TP, để có ý kiến với Bộ Xây dựng xem xét về quy mô, hình thức và phạm vi xây dựng để thống nhất đưa vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu Trung tâm chính trị Ba Đình, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, làm cơ sở triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy định.

Về địa điểm vườn hoa Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Sở QHKT thấy việc xây giàn thép đỗ xe nhiều tầng tại khu vực này sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan kiến trúc của khu vực di tích lịch sử quốc gia. Sở QHKT đề nghị chủ đầu tư xem xét lựa chọn vị trí khác thay thế hoặc xin ý kiến Bộ VHTTDL cho phép nghiên cứu phương án xây bãi đỗ xe ngầm tại đây trước khi báo cáo UBND TP xem xét chấp thuận về quy mô, hình thức bãi đỗ xe tại khu vực này.

Ông Ngô Quý Tuấn - Phó GĐ Sở QHKT - khẳng định, chủ trương xây dựng điểm, bãi đỗ xe cao tầng, bãi đỗ xe ngầm trong các công trình, ngầm dưới vườn hoa công viên và cả hồ nước đối với các khu vực hạn chế phát triển, khu vực mở rộng phát triển đã được định hướng trong quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe và bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn TP đến năm 2020.

Theo laodong.com.vn