Cửa sắt chung cư Mỗ Lao

cua sat
Khách hàng: Căn hộ 403 chung cư Mỗ Lao
Loại Công trình: Công trình chung cư
Mục đích sử dung: Bảo vệ căn hộ
Địa điểm xây dựng: Hà Đông - Hà nội
Diện tích: 3m2
Trọng lượng: khoảng 50kg
Cửa sắt chính căn hộ A403 Chung cư Mỗ Lao