Cửa sắt 4 cánh

cua sat
Khách hàng: Anh Hùng Học viện An Ninh
Loại Công trình: Nhà dân
Mục đích sử dung: Bảo vệ căn nhà
Địa điểm xây dựng: Văn quán, thanh trì, hà nội
Diện tích:100m2
Trọng lượng:
Công trình đã thi công tại: Văn quán, thanh trì hà nội