Cửa sắt

cua sat
Khách hàng:P1808 VP3 Linh Đàm
Loại Công trình: Chung Cư
Mục đích sử dung: Cửa chống trộm căn hộ chung cư
Địa điểm xây dựng: Chung cư VP3 Linh Đàm
Diện tích: 1300x2200 mm2
Trọng lượng: