Catalogue thep Hòa Phát

Fileupload: 

T

hép Hòa Phát - một trong các sản phẩm của Tập 

đoàn sản xuất công nghiệp, kinh doanh bất động 

sản và khai thác khoáng sản Hòa Phát.

Hiện nay, Tập đoàn Hòa Phát đã xây dựng được hai 

nhà máy phôi thép với tổng công suất 550.000 

tấn/năm và hai nhà máy cán thép với tổng công suất 

650.000 tấn/năm tại khu công nghiệp Phố Nối, Hưng 

Yên và khu liên hợp gang thép Kinh Môn, Hải Dương.

Sản phầm của thép Hòa Phát là thép cốt bê tông cán 

nóng: thép cuộn đường kính ŀ6mm, ŀ8mm, ŀ10mm, 

cuộn D8mm gai và thép thanh vằn đường kính từ 

D10mm - D55mm.